HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10992
ime P., Dinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1960.
diplomirao7. 7. 1961.

 Sin Mihovila i Mande r. Rončević. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio lugar, a majka domaćica. Pučku školu završio je u rodnom Kuterevu, nižu gimnaziju u Novoj Gradiški 1949., a srednju u Virovitici, maturiravši na srednjoj Drvno industr. školi 1953. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu.
 Diplomirao je 7.7.1961. na osamostaljenom Šum. fakul., biološki smjer.
 U državnu službu stupa odmah po diplomiranju, zaposlivši se u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška Šumarija Novska. Nakon pripravničkog staža unaprijeđen je na radno mjesto pomoćnika upravitelja zaduženoga za iskorišćivanje šuma, a od 1.1.1969. postaje upravitelj šumarije.
 Zbog političkih zbivanja, vezanih uz "Hrvatsko proljeće", četrnaest mjeseci ostaje bez posla. Silom prilika 1.3.1973. prelazi u DIK "Vinodol" u Novi Vinodolski, radeći najprije kao tehnolog na pilani, a potom kao rukovoditelj komercijalne poslovnice. Nakon gotovo 16 godina rada u drvnoj industriji, 1989. godine imenovan je šumarskim i lovnim inspektorom za tadašnje općine Crikvenica, Pag, Rab i Senj sa sjedištem u Crikvenici. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, 1.2.1992. zapošljava se u UŠ Senj, na radnome mjestu upravitelja Šumarije Crikvenica. Zbog zdravstvenih razloga umirovljen je 1998.g.
 Član je HŠD.
 Živi u Novom Vinodolskom.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 Pleše, V.: Sadnice iz vlastitog vrta. Časop. Hrv. šume, br. 61, 1996., s. 6.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM