HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10995
ime P., Luka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10995)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1940.
diplomirao10. 2. 1941.

 Nakon završene osnovne i srednje škole studirao je šumarstvo na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 10.2.1941. god.
 U svojstvu šum. vježbenika nastupio je u Šumskoj upravi u Tomislavgradu. Godine 1941. premješten je Kotarskoj oblasti u Ivanec. Naredne godine polaže u Zagrebu stručni ispit. Iz Ivanca premješten je 1942.g. za upravitelja Šumarije u Novom Vinodolskom, a već polovinom 1943. nalazi se kod Kotarske oblasti u Zagrebu.
 Padom NDH odlazi u hrvatski izbjeglički logor Fermo u Italiji, odakle 1948., s ostalim hrvatskim šumarima, odlazi na rad u Nacionalnu šumarsku administraciju Argentine, u Ministarstvo poljodjelstva i stočarstva gdje radi na inventarizaciji i uređivanju šuma. Godine 1951. prelazi u privatnu službu, nastavljajući rad u struci.
 Godine 1958. odlazi u Chile u svojstvu titularnog profesora na Šumarskom fakultetu Universidad Austral de Chile Valdivia, gdje predaje uređivanje i zaštitu šuma, a također je i direktor Instituta za uređenje i zaštitu šuma. Uskoro (1960.) vraća se u Argentinu i nastavlja rad kao profesor na različitim fakultetima. Na Universidad National de la Pampa en Santa Rosa došao je 1965. i tu ostaje i nakon umirovljenja. Na Sveučilištu u Santa Rosi počinje kao profesor adjunto, nastavlja kao profesor asociado do 1977., da bi 1983.g. postigao stupanj Profesor Titular. U Santa Rosi izabran je za dekana fakulteta i rektora Nacionalnog univerziteta.
 Obavljao je i druge značajne dužnosti: bio je direktor Provincial de Bosques i direktor de Recursos Naturales Renovables u vladi Provincije La Pampa, koja mu je 1981. dodijelila nagradu. Godine 1982. povjerena mu je dužnost organiziranja argentinskog šumarskoga kongresa u Santa Rosi na kojem je izabran za njegovog predsjednika. Jedan je od Hrvata koji su 1960. postavili temelje prvom šumarskom fakultetu u Argentini.

 *** ŠL 1941., s. 401, 503; 1942., s. 156; 1943., s. 24, 331, 332.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Hranilović, S., Piškorić, O.: Biografije hrvatskih šumara Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu. ŠL 11-12, 1995., s. 415-427.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Hranilović, Slavko: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara, ŠL 11-12/1995, s.415 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM