HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11002
ime P., Miloš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11002)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao16. 7. 1984.

član HŠD ogranak
Bjelovar

07.05.1987

Stručne službe UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Aleksandra. Roditelji su mu prosvjetni djelatnici: otac profesor, a majka nastavnica. Završio je gimnaziju u Bjelovaru i studirao šumarstvo na ŠF u Zagrebu. Diplomirao je 16.7.1984. iz predmeta šumske komunikacije. Napisao je i obranio diplomski rad naslova "Primarno otvaranje gospodarske jedinice Belevine".
 God. 1994. radio je kao taksator pri UŠ Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM