HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11013
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11013)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao14. 7. 1995.

 Sin Mirka, zanimanjem ekonomiste. Hrvatske narodnosti i državljanstva.
 Maturirao je na elektroteh-ničkoj školi 1989.g., a diplomirao na Šum. fakultetu u Zagrebu 14.7.1995. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM