HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11014
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11014)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao1977.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1979

Član umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Kate Spajić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je zanimanjem bio obućar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Otoku 1968., a srednju u Vinkovcima. Maturirao je na Gimnaziji "M. A. Reljković" 1972.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1977.g. Na istom fakultetu studira i poslijediplomski studij iz područja silvikulture.
 Zaposlen je na radnome mjestu pomoćnika upravitelja Šumarije Otok, Uprava šuma Vinkovci.
 Član je Društva inženjera i tehničara Hrvatske, odnosno HŠD.

 *** ŠL 12, 1995., s. 59.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 695.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM