HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11015
ime P., Većeslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11015)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1927.
diplomirao10. 10. 1929.
karijera1930.
djelovao Banja luka, Srbija, Makedonija
dodatne listeautori u bazama HŠD, ruski studenti

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je šumarstvo škol.g. 1926.-27., a diplomirao 10.10.1929.
 Zaposlen je 17.11.1930. kao činovnički pripravnik kod Banske uprave Banja Luka. Državni stručni ispit položio je 1933., a naredne god. unaprijeđen je za šum. pristava i premješten u Srbiju, najprije k Direkciji šuma Aleksinac, a kasnije Direkciji šuma u Nišu, gdje je 1938. unaprijeđen za višeg šum. pristava. Tu se nalazio i 1939. godine.
 Prema nepotpunim podacima, godine 1939. objavio je članak u Šum. listu, a kasnije je suradnik i u Šum. pregledu.
 Poslije II. svj. rata radio je u Makedoniji.
 Bio je član JŠU.

1Ing. V. Poplavski, 1939: Izlučivanje sastojina pomoću primarnih pruga.(ćir.). Š.L. 11, s.619 PDF
2Sostojba na šumskiot fond i osnovnite zadaci vo obnova na šumite vo NR Makedonija. Šum. pregled 3, 1953., s. 17-32, 4 tabl.
3Za stopanskoto razdelenie na šumite. Ibid., 1, 1954., s. 35-59.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Izvještaj JŠU o radu 1926./27., Zagreb 1927., s. 33, (Prilog ŠL).
 *** ŠL 1933., s. 492; 1934., s. 363, 589: 1938., s. 533; 1939., s. 511.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 64, 113, 148.
 Kauders, A. : Šum. bibliogr. I, s. 126; II., s. 189, 430.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 *** Povij. šumar. Hrv., 1976., s. 413.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM