HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11020
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11020)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1919.
diplomirao25. 10. 1920.
djelovao Vojnić

 Šumarstvo je započeo studirati na Šum. akademiji, koja je škol.g. 1919.-20. prerasla u Gospodarsko-šum. fakultet u Zagrebu. Diplomirao je u prvoj generaciji studenata 25.10.1920. godine.
 Zaposlio se 1.12.1920. kad je imenovan privremenim šumarskim povjerenikom kod političke uprave u Hrvatskoj i Slavoniji. Stručni državni ispit položio je u Zagrebu 1921., a 1922. godine radio je kao šumarski povjerenik kod Kotarskog načelstva u Irigu, (Srijem). Sljedeće godine postavljen je za šum. natpovjerenika kod Županijske oblasti u Osijeku, a zatim za šum. inženjera kod Direkcije šuma u Apatinu (Vojvodina). Kod iste direkcije radio je u šumskim upravama u Doroslovu, kao šum. nadinženjer, i u Deliblatu, kao šumarski savjetnik i šef uprave. God. 1931. premješten je Kotarskom načelstvu u Brčko (BiH) za šum. savjetnika i referenta.
 Od 1933. do 1940. radio je kod Direkcije šuma na Sušaku, najprije kao upravitelj Šum. uprave Novi Vinodolski, a zatim kao viši savjetnik u direkciji. Nakon toga premješten je za višeg šum. savjetnika u Odelenju za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
 Ostali podaci o kretanju u službi nisu nam poznati.
 Bio je član JŠU od 1922. godine.

 *** ŠL 1920., s. 369; 1922., s. 341; 1923., s. 256, 567; 1925., s. 455; 1926., s. 614; 1927., s. 433; 1929., s. 513; 1931., s. 347; 1934., s. 532; 1938., s. 533; 1940., s. 53, 611.
 *** Izvještaj JŠU o radu 1926/27., Zagreb 1927., s. 30, (Prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 43, 93, 148
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM