HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11021
ime P., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11021)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1930.
diplomirao22. 6. 1931.
djelovao Jasenaš /Virovitica/

 Šumarstvo je studirao na Poljopriv. šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1929.-30., a diplomirao 22.6.1931.
 Prema pronađenim podacima, radio je u šum. službi na području BiH. God. 1937. postavljen je za šum. pristava kod Šum. uprave u Travniku, a 1940. premješten je Ravnateljstvu Banovinskih šuma u Mostaru.
 U Šum. listu objavio je članak iz područja šumarske uprave (1940., s. 497-502.).
 Poginuo je u Jadovnu 1941.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 148.
 *** ŠL 1937., s. 696; 1940., s. 189; 1947., s. 172.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 170.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM