HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11027
ime P., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mlađi asistent na Šum. fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11027)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao3. 5. 1995.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike i tehnologije Potječe iz obitelji prosvjetnih djelatnika: otac Marijan mu je zanimanjem profesor. Osnovnu je školu pohađao u Petrinji, a srednju elektrotehničku završio je u Sisku 1989. god.
 Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu i diplomirao 3.5.1995. na Šum. odsjeku iz dendrometrije. Obranio je diplomski rad pod naslovom "Dendrokronološka analiza debljinskog rasta hrasta lužnjaka u odjelu 9. g.j. Vučjak Tješnjak". Kao vrstan student dobiva Rektorovu nagradu i zapošljava se (1995.), kao stručni suradnik, na Katedri za iskorišćivanje šuma Šum. fakulteta u Zagrebu, te je odmah primljen za znanstvenoga novaka. Poslijediplomski studij iz iskorišćivanja šuma upisao je 1996. god. na istom fakultetu.
 Kao mlađi asistent sudjeluje u istraživačkim projektima svoga zavoda. Glavno mu je područje znanstvenoga rada problematika učinkovitosti traktora na privlačenju i izvoženju drva. Rezultate istraživanja objavio je u desetak radova.
 Član je HŠD, Hrv. ekol. društva, HLS i Društva sveuč. nastavnika i ostalih znanstvenika.

1Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399 pdf
2Pentek, T., Poršinsky, T., 2000: Šumarstvo Turske. Š.L. 11-12, s.669 pdf
3Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2001: Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.619 pdf
4Tomislav Poršinsky, 2002: Productivity factors of timberjack 1210 at forwarding the main felling roundwood in Croatian lowland forests. GŠP vol. 39 s. 103
5Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Š.L. 11-12, s.551 pdf
6Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva. Š.L. 3-4, s.127 pdf
7Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača. Š.L. 5-6, s.233 pdf
8Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245 pdf
9Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena. Š.L. 7-8, s.381 pdf
10Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača. Š.L. 9-10, s.495 pdf
11Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama. Š.L. 11-12, s.655 pdf
12Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, 2006: Proizvodnost sječe i izradbe drva u Hrvatskoj ili - da li nam je nužan tehnološki skok?. GŠP vol. P5 s. 515
13Tomislav Poršinsky, Igor Stankić, 2006: Djelotvornost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 573
14Tomislav Poršinsky, Igor Stankić, 2006: Okolišna pogodnost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske. GŠP vol. P5 s. 589
15Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15 pdf
16Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241 pdf
17Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky, Željko Zečić, Igor Stankić, 2011: Razvojne i uporabne značajke kultura alepskoga bora (pinus halepensis Mill.). Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 670
18Ivica Papa, Tibor Pentek, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Tomislav Poršinsky, Željko Tomašić, 2015: METODOLOGIJA IZRADBE DETALJNOG REGISTRA PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE KAO PODLOGE ZA PLANIRANJE I OPTIMIZACIJU RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH CESTA. Š.L. 7-8, s.311 pdf
19Tomislav PORŠINSKY, Maja MORO, Andreja ĐUKA, 2016: KUTOVI I POLUMJERI PROHODNOSTI SKIDERA S VITLOM. Š.L. 5-6, s.259 pdf
20Tibor PENTEK, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Darija DAMIĆ, Tomislav PORŠINSKY, 2016: ELABORAT UČINKOVITOSTI PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – ALTERNATIVA STUDIJI PRIMARNOG OTVARANJA ŠUMA ILI SAMO PRIJELAZNO RJEŠENJE?. Š.L. 9-10, s.435 pdf
21Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, 2017: STRUČNA RADIONICA »IZAZOVI PRIDOBIVANJA DRVA«, ZALESINA, 25. I 26. TRAVNJA 2017. GODINE. Š.L. 7-8, s.430 PDF
22Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK, 2017: KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA. Š.L. 11-12, s.593 pdf
23Tomislav Poršinsky, Vlado Petreković, Andreja Đuka, 2020: Debljina kore divlje trešnje pri preuzimanju drva. Š.L. 1-2, s.7 pdf
24Tomislav Poršinsky, Josip Matas, Dubravko Horvat, Andreja Đuka, 2020: Pneumatici kotača šumskih vozila. Š.L. 9-10, s.509 pdf
25Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka, 2021: Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila. Š.L. 5-6, s.211 pdf
26David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky, 2021: Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva. Š.L. 11-12, s.515 pdf
27David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky, 2022: Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma. Š.L. 3-4, s.103 pdf
28Tomislav Poršinsky, Zdravko Pandur, Zoran Bumber, Mihael Lovrinčević, Branko Ursić, Andreja Đuka, 2022: Dimenzijske i masene značajke forvardera. Š.L. 9-10, s.387 pdf
29Tomislav Poršinsky, Zoran Bumber, Zdravko Pandur, Andreja Đuka, 2023: Područje rada forvardera – modeliranjem do podrške operativnoj primjeni . Š.L. 7-8, s.319 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 368, 406-407 (s popisom radova), 675, 702.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM