HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11029
ime P., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11029)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao13. 6. 1990.

 Sin Zdenka, dipl. oec. i Anice, službenice. Hrvat, katoličke vjeroispovijesti. Školovao se u Krapini: osnovnu završio je 1980., a COUO Krapina 1984. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šum. fakultetu u Zagrebu 13.6.1990., sa temom diplomskog rada: "Šumska vegetacija Macelja s posebnim osvrtom na acidofilne šume hrasta kitnjaka", znanstveno područje šumarska fitocenologija.
 Od 4.5.1992. do 15.5.1993., odradio je pripravnički staž u JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Zagreb, Odjel za uređivanje šuma. Zatim dobiva stalno zaposlenje u Šumariji Donja Stubica, iste šumske uprave.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 *** Časop. "HŠ" 17, 1998., s. 18-19.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM