HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11032
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11032)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1965.Drvnoprerađivačka škola Virovitica
apsolvirao1971.
diplomirao1972.
karijera Šumarija Kloštar Podravski
 ŠG Koprivnica - taksacija
 UŠP Bjelovarsamostalni taksator
trenutno, od Šumarija Velika Pisanicaupravitelj

 Sin Đure i Agice r. Katruša. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Podgoraču 1960., a Drvnoprerađiv. tehničku školu u Virovitici 1965. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na ŠG odsjeku Šum. fakult. u Zagrebu 1972.
 Prvih pet godina službe odradio je u Šumariji Kloštar Podravski kao referent rasadničke proizvodnje. Slijedećih sedam godina radi u ŠG Koprivnica kao taksator, a posljednjih dvanaest godina nalazi se na radnome mjestu samostalnog taksatora pri Upravi šuma Bjelovar.
 Za devetnaest godina rada na taksatorskim poslovima izradio je tridesetak osnova gospodarenja i desetak programa.
 Trenutno radi kao upravitelj šumarije podružnice Velika Pisanica

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorskopodrav. regije. Bjelovar 1974., s. 480.
 *** SŠN 2, 1998., s. 694 (Podnar!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM