HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11034
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
prof. prirodnih znanosti na GŠU u Križevcima
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11034)   IZMJENE         ISPISlokacija


 God. 1874. premješten je iz Senja za profesora na GŠU u Križevce. Do umirovljenja u kolovozu 1898. god. predavao je fiziku, mineralogiju, geologiju, zoologiju, botaniku, meteorologiju, klimatologiju, bolesti bilja i mikroskopiju. Bio je i učitelj tjelovježbe. Pod njegovim nadzorom obavljana su meteorološka opažanja u Postaji za meteorologiju na učilištu. Održavao je i prirodopisne i meteorološke vježbe. Bio je predstojnik Prirodopisnog i fizikalnog kabineta.
 Objavljivao je i knjige i udžbenike, a bio je i suradnik Šum. lista. Njegov je rad "Nauka o podneblju i zračnih pojavah" (1878.) među prvima te vrste na hrvatskom jeziku.
 Uređivao je povremeni križevački časopis "Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo" (1887. 1890.), koji je izašao u 16 svezaka. Časopis je imao stručno-inform. karakter s počecima znanstv. pristupa, jer su objavljivani i "uspjesi vlastitog istraživanja".

1Nauka o podneblju i zračnih pojavah. Križevci, 1878.
2Fizika i kemija za ratarnice i druge niže škole, (s Pexider, G.). Zagreb 1884., 1891.
3VIESTNIK za gospodarstvo i šumarstvo; profesorski sbor kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih, KRIŽEVCI 1887. BIB
4Posebni uzgoj bilja, (s Russijem). Sv. III., Zagreb 1887.
5DRVOJEDKA SUZNA (MERULIUS LACRIMANS schum.); NAKLADOM VISOKE KR. HRV. SLAV. DALM. ZEM. VLADE, U KRIŽEVCIH 1887. BIB
6Čadika i crn bolesti naših kulturnih i šumskih bilina. Vjesnik za gospodar. i šum. Križevci 1890., s. 194-203.
7Obris životinjstva, bilinstva i rudstva za obuku u ratarnicama. 1891.

nedeterminirano:
8Klimatologija.
9Korjenoplodke, crvotočine i goloplodke u razvojnih dobah, koje su svim trim jednake. Izvješće o Kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcih za godinu 1880/81.
10Upliv prirodnih nauka na gospodarstvo i šumarstvo. Ibid. za 1885/86.
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1879., s. 157.
 *** Izvješće o Gosp. i šum. učilištu i ratarnici u Križevcima za škol.g. 1869/70. 1875/76., Zagreb 1876., s. 10, 11, 39, 66, 70.
 *** Ibid., škol.g. 1896/97. Križevci 1897., s. 6, 40.
 *** Spomenica o pedesetgodišnjem postojanju Višeg gosp. učilišta u Križevcu. Križevac 1910., s. 150.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 37, 50.
 *** ŠN, s. 42, 43.
 *** Spomenica PMF-a 1874-1974. Zagreb 1974., s. 47, 218.
 *** Povijest šum. Hrv. 1846 1976., Zagreb 1976., s. 409.
 Husinec, R., Delić, P.: Gosp. i šum. učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 29, 35, 49, 51-54, 103, 106.
 *** SŠN 1, 1998., s. 84, 131, 168.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM