HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11037
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11037)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao7. 2. 1991.

član HŠD ogranak
Sisak

1997

šumarija Dvor

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ilije. Prema nepotpunim podacima, srednju školu odgojno obrazovno usmjerenje završio je 1985. godine, kad se upisao na Šumarski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao na ŠG odsjeku 7.2.1991.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM