HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11044
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11044)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao20. 2. 1996.

član HŠD ogranak
Delnice

1996

Uređivanje šuma

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Mire r. Šafar. Otac mu je grafičar, a majka umirovljenica. Osnovnu i srednju školu polazio je i završio u Delnicama, osnovnu 1985., a srednju u CUO, "Ilonka Golik", 1989. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 20.2.1996., obranivši diplomski rad iz znanstvenoga područja lovstvo, pod naslovom "Određivanje gustoće populacije puha velikog u GJ "Delnice"".
 U svojstvu pripravnika, na poslove uređivanja šuma, primljen je u "Hrvatske šume" UŠ Delnice 1.3.1996. Nakon godine dana postavljen je pri istoj upravi u Odjelu za uređivanje šuma na radno mjesto taksatora, gdje se nalazio i prilikom sastavljanja ovog životopisa.
 U veljači 1997. položio je stručni šumarski ispit s temom "Struktura sastojina po broju stabala u GJ "Podvodenjak" Šumarije Delnice".
 Član je HŠD. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM