HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11049
prije
ime A., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1976.
diplomirao1977.
magistrirao2012.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1977.ŠG Mojica Birta Bjelovartaksacija
1. 1992.Šumarija Bjelovar
trenutno, od1. 3. 2008.PRES obrt za šumarstvo, lovstvo i izdavaštvo Bjelovar.
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Bjelovar

12.12.1977

Vanjski član

diplomirani inženjer šumarstva

 Rođen je u hrvatskoj obitelji od oca Slavka i majke Nedjeljke r. Škeva.
 Nakon završene gimnazije u Bjelovaru, 1977.g. diplomirao je na ŠG odjelu Šum. fakultetu u Zagrebu. Magistrirao 2012.g. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu na temu Šumske zajednice i staništa Bjelovarske Bilogore.
 Započeo je radom u taksaciji: od 1977. do kraja 1991. radio je na poslovima taksatora i tipologa. Od siječnja 1992. zaposlen je u Šumariji Bjelovar. Na Šum. fakultetu u Zagrebu studirao je i poslijediplomski studij smjer silvikultura. Odobrena mu je tema magistarskog rada (1998.) naslova "Šumske zajednice i staništa u Bjelovarskoj Bilogori".
 U Šumariji Bjelovar posvetio se obnovi dotada šablonski otvaranih načetih te zakorovljenih šuma hrasta lužnjaka, kitnjaka i bukve na principu prirodne obnove. Zbog toga je od 1993. do 1996. sakupljeno i otkupljeno, isključivo iz vlastitih šuma, 53 vagona žira, od čega je veliki dio unesen u te neobnovljene sastojine Šumarije Bjelovar. Tako su oplodnim sječama na 300 ha formirane mješovite sastojine hrasta i bukve.
 "Posebno opredjeljenje mu je ekologija, pri čemu je kreirao i vodio, gotovo dvije godine (1990.-1992.) radijsku tjednu ekološku školu, objavio niz članaka, radova i fotografija iz područja šumarstva (uzgojne komponente) te zaštite čovjekove sredine. Također je i u školama Bjelovara kroz predavanja promicao duh očuvanja šuma, šumskih staništa i okoliša", (H. Jakovac, 1996.).
 Zaposlen je (1999.) u Šumariji Bjelovar na mjestu upravitelja.
 Mr. sc. dipl. ing. Milan Presečan vrlo je aktivan stručno, politički i društveno. Godine 1991. bio je predsjednik Kriznog štaba u tadašnjoj Mjesnoj zajednici "Logor" u Bjelovaru. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata. Član je Županijskog poglavarstva Županije Bjelovarsko bilog. od 1993. godine.
 Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Bjelovar, dodijelila mu je 1994. diplomu za iznimna dostignuća i doprinos na promicanju hrvatskoga gospodarstva.
 Predsjednik R. Hrvatske Dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je 28.5.1996. visokim odličjem "Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića" za zasluge u gospodarstvu. HŠD dodijelilo mu je pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav, za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke (1997.). Tajnik je HŠD Bjelovar.
 Sa danom 31.01.2008. sporazumno prekida rad u HŠ i od 01.02.2008. u PRES OBRT za šumarstvo, lovstvo i izdavaštvo radi kao vlasnik sa dva zaposlenika. Do 15.01.2017. izradili su 473 rada. 1. SUDSKA VJEŠTAČENJA šumarstvo ( 42 ) 2. SUDSKA VJEŠTAČENJA ŠUMARSTVO OZLJEDA NA RADU ( 9 ) 3. SUDSKA VJEŠTAČENJA BOŽIĆNA DRVCA ( 4 ) 4. SUDSKA VJEŠTAČENJA LOVSTVO ( 20 ) 5. SUDSKA VJEŠTAČENJA ZAŠTITA OKOLIŠA ( 5 ) 6. STRUČNI RADOVI ( 71 ) PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I STRUČNO MIŠLJENJE ( 58 ) KULTURA ŠUMA - USTANOVLJAVANJE ( 4 ) KULTURA ŠUMA - SLUŽNOST ( 7 ) PROCJENA VRIJEDNOSTI DRVNA INDUSTRIJA...( 2 ) 7. POVRAT IMOVINE ODUZETE ZA VRIJEME JKVL. ( 62 ) 8. HORTIKULTURA, URBANO ŠUMARSTVO (56) 9. ZAŠTITA OKOLIŠA, BIOLOŠKA SANACIJA ( 7 ) 10. LOVNO GOSPODARSTVO: STUDIJE I LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE - LGO (167 ) 11. PROGRAMSKA OPREMA (SOFTWARE) i IZDAVAŠTVO ( 30 )

1Presečan, M., 1992: Sušenje šuma hrasta lužnjaka u svijetlu njihove obnove. Š.L. 3-5, s.151 PDF
2Hrast lužnjak u Hrvatskoj. VinkovciZagreb 1996., s. 530, 553.
3Presečan, M., 1997: Iz Hrvatskoga šumarskog društva Bjelovar - Tematska rasprava: "Revirni sustav - organizacija, opravdanost, pretpostavke i učinkovitost. Š.L. 11-12, s.690 PDF
4Presečan, M., 1998: Mijo Kovačević, dipl. inž. šum. (1953 - 1998). Š.L. 5-6, s.299 PDF
5Presečan, M., 1998: INTERFORST 98., München 8. - 12. srpnja 1998.. Š.L. 7-8, s.381 PDF
6Knepr, J., Presečan, M., 1999: Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka. Š.L. 3-4, s.154 PDF
7Presečan, M., Dergez, M., 1999: HŠD ogranak Bjelovar, 2. red. skupština i stručna rasprava. Š.L. 5-6, s.272 PDF
8Presečan Arvay, M., 2002: Zvonimir Zemčak (1927 - 2001). Š.L. 1-2, s.113 PDF
9Presečan Arvay, Z., Presečan Arvay, M., 2002: Bijes japanskih šuma. Š.L. 3-4, s.222 PDF
10Presečan Arvay, M., 2002: Tomislav Prka (1939 - 2000). Š.L. 3-4, s.239 PDF
11Arvay, M. P., 2005: Zvonimir Zemčak, 1. siječnja 1927. god. – 10. ožujka 2001. god.. Š.L. 3-4, s.240 pdf
12Arvay, M.P., 2005: Vilim Drašner (1945 – 2004). Š.L. 7-8, s.458 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 62; 1997., s. 322.
 Jakovac, H.: Odlikovani šumarski stručnjaci Milan Presečan, dipl. ing. šumarstva. ŠL 11-12, 1996., s. 538-539.
 *** HŠD 1846 1996., s. 397, 398, 403.
 Maričević, I.: Kazalo autora ŠL 1976-1995., ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 695.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Milan Presečan, dipl. inž. šum., ŠL 11-12/1996, s.538 PDF
 VUKELIĆ, Joso: Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum., ŠL 1-2/2013, s.97 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM