HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1105
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1105)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Šumarija Strizivojna

šumarski tehničar

 Sin Ivice. Osnovnu školu završio je u Đakovu, a srednju u Šum. školskom centru Ilidža, (Sarajevo). U šumarstvu se zaposlio 1987. god. Radio je na mjestu šum. tehničara na poslovima iskorištavanja šuma i kao pom. revirnika – poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, u Šumariji Ilok. Stanuje u Đakovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM