HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11052
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. inspektor
     


lokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao26. 3. 1959.

 Sin Alekse i Jule, r. Biljan. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio obrtnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Grubišnom Polju, a srednju Šumarsku u Karlovcu 1950.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao 26.3.1959. na ŠG odsjeku.
 U šumarstvu je radio i prije diplomiranja. Od 1957. do 1962. bio je zaposlen u Šumariji Grubišno Polje. Od 1963. do 1980. upravitelj je Šumarije Đulovac (tada Miokovićevo). Iz političkih razloga morao je napustiti Đulovac, preselio se u Zagreb i od 1981. do 1990. radio je kao šum. inspektor za područje općina Vrbovec, Sv. Ivan Zelina i Dugo Selo.
 Ustrojem JP "Hrvatske šume" 1991. vraća se u Đulovac i preuzima upravu šumarije, ali ne zadugo, jer ga 1. svibnja iste godine zatiče iznenadna smrt. Sahranjen je u Đulovcu.
 Za vrijeme rada u Đulovcu (1963.1980.) radio je na podizanju standarda šumskih radnika (izgradnja motela Vrani Kamen u Đulovcu), zaslužan je za izgradnju šumskih cesta, izletišta u šumi Skoblar, te prometnica i vodovoda u Đulovcu. Monografija Šumarije Miokovićevo 1957.-1977. dobrim dijelom njegov je rad.
 God. 1974. primio je Zlatnu plaketu kao zaslužni radnik ŠG Bjelovar i posebno priznanje Šumarije Đulovac za rad na poboljšanju životnog standarda djelatnika te šumarije.
 Bio je član HŠD.
 (Podatke smo dobili susretljivošću njegove supruge gđe Terke Pretula i dipl. ing. šumarstva Mirka Frče.)

 *** ŠN, s. 370; SŠN 2, 1998., s. 690.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 417, 424, 439.
 *** Šumarska škola Karlovac 19471997. Karlovac 1997., s. 79, 135.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM