HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11054
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1970.
diplomirao15. 9. 1971.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Franje i Ljube r. Hruban. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Starom Petrovom selu 1959. Maturirao je na Državnoj realnoj gimnaziji matematičko usmjerenje, u Novoj Gradiški 1963. god. Šumarstvo je diplomirao na ŠG odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu 15.9.1971.
 U državnu službu stupa u jesen 1972. u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška. Nakon pripravničkog staža tehnički je rukovodilac OOUR-a Građevinarstvo (1972.-1990.). U tom razdoblju položio je šumarski ispit (30.6.1978.). Osnivanjem JP "Hrvatske šume" (1991.) premješten je u UŠ Požega na radno mjesto stručnog suradnika za komercijalne poslove. Ponovnom uspostavom UŠ Nova Gradiška, 1.10.1995. prelazi u Komercijalni odjel nove uprave, najprije na poslove voditelja komercijale, a nakon godine dana za stručnog suradnika komercijale za prodaju i nabavu. Najnovijom unutarnjom reorganizacijom radnih mjesta, od 1.2.1998. god. obnaša dužnost stručnog suradnika za ekologiju i zaštitu šuma u Odjelu za uređivanje šuma UŠ Nova Gradiška.
 Tijekom 20-godišnjeg rada na poslovima šumarskoga građevinarstva proveo je trasiranje, projektiranje i izgradnju gotovo 950 km novih šumskih cesta i gotovo trostruko više šumskih vlaka na području bivšeg ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška.
 Član je HŠD Nova Gradiška.

1Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić, 2006: Intenzitet zaraze žutom i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška. Š.L. 9-10, s.399 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 66.
 Tomić, I.: Realizacija sortimenata znatno usporena. Glasilo "HŠ" 59, Zagb 1996., s. 6.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 693.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM