HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11056
ime P., Miloš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1960.
diplomirao31. 7. 1961.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Mihajlov, srpske nacionalnosti. Otac mu je bio zemljoradnik, a majka domaćica.
 Gimnaziju je završio u Kninu 1957. god., a šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 31.7.1961.
 Prema pronađenim podacima 70-ih godina radio je ŠG Knin. U članku "O pošumljavanju krša na području ŠG Knin" (ŠL 1973., s. 463-466.) piše o poslovanju gospodarstva, o sredstvima, uvjetima rada, izvedenim radovima i poteškoćama pri pošumljavanju krša na tom području.

1Prijić, M., 1973: O pošumljivanju krša na području ŠG Knina. Š.L. 11-12, s.463 PDF
2M. Prijić , 1976: Dalmatinsko šumsko područje.. Š.L. 10-12, s.502 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 373; SŠN 2, 1998., 691.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846 1976., Zagreb 1976., s. 127, 184, 418.
 Maričević, I.: Kazalo autora ... Šum. lista 1976 1995. ŠL 3-4, 1997., s. 182.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM