HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11059
ime P., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11059)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao1988.

član HŠD ogranak
Zagreb

1991

Ministarstvo

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Elizabete r. Jelić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu školu završio je 1979. u Županji, kao i SŠC "Vladimir Nazor" 1983. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1988.
 Zaposlen je kao revirnik u Šumariji Otok, UŠ Vinkovci.
 LITERATURA
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 699.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM