HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11066
ime P., Igor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11066)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao8. 10. 1991.

 Sin Krunoslava, zanimanjem strojobravara. Hrvat. U Zagrebu je završio pedagoško usmjerenje u CUO 1985.g., ali se upisao na studij šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 8.10.1991. god. iz područja parkiranje i oblikovanje pros tora, napisavši i obranivši diplomski rad naslova "Park groblja Mirogoj".
 Zaposlen je u Odjelu za informacijske djelatnosi UŠ Zagreb (1995.).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM