HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11068
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11068)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao7. 5. 1955.
djelovao Senj

član HŠD ogranak
Senj

1991

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Petra i Slavke r. Šolić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Senju: osnovnu školu završio je 1940., a na realnoj gimnaziji maturirao je 1946. godine.
 Studij šumarstva upisao je na Poljoprivredno šum. fakul. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 7.5.1955. godine.
 Šumarsku karijeru otpočeo je 1955., zaposlivši se u Šumariji Senj, na radnome mjestu zamjenika upravitelja. Dvije godine kasnije (1957.) imenovan je upraviteljem iste šumarije. God. 1958. na kratko napušta šumarstvo i odlazi u drvnu industriju. U DIP Senj dobiva mjesto rukovoditelja Odjela za iskorišćivanje šuma, u kom svojstvu vodi stručno operativne poslove na iskorišćivanju šuma i šumskom transportu.
 U razdoblju od 1959. do 1966. upravitelj je Šumarije Brinje, koja je reorganizacijom šumarstva 1960. ušla u sastav ŠG Ogulin. U drugoj polovini 1966.g. vraća se u ŠG Senj na radno mjesto referenta, a tri godine kasnije rukovoditelja Odjela za iskorišćivanje šuma, uspješno vodeći sve stručno operativne poslove na eksploataciji šuma na razini šumskoga gospodarstva. Osnivanjem ŠG Delnice 1985. imenovan je članom poslovodnog odbora poduzeća, na kojoj dužnosti ostaje do kraja 1990.
 U mirovinu odlazi 1.1.1991. godine.
 Bio je na stručnom usavršavanju u Njemačkoj.
 Dugogodišnji je član DIT, odnosno HŠD. Živi u Senju.

 *** ŠN, s. 364; SŠN 2, 1998., s. 688.
 *** HŠD 1846 1996., s. 423.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM