HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11070
ime PRŠLE, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11070)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 12. 1956.Plešci /Čabar/
apsolvirao1982.
diplomirao6. 12. 1983.
karijera14. 5. 1984.šumarija Gerovo

član HŠD ogranak
Delnice

14.5.1984

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Antuna i Dragice r. Krulić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu završio je u Čabru. Maturirao je na Gimnaziji "Vladimir Nazor" 1975.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG Odjelu 6.12.1983. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo, 14.5.1984. Nakon pripravničkog staža i osnivanja Goransko primorskoga ŠG Delnice, 1985.g. imenovan je referentom pripreme rada u OOUR-u za iskorišćivanje šuma Tršće, a godinu dana kasnije upraviteljem RJ Gerovo istog OOUR-a (1986. 1988.). U to je vrijeme položio stručni šumarski ispit (9.7.1985.). Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem JP "Hrvatske šume" dobiva mjesto revirnika u Šumariji Gerovo UŠ Delnice (1989.-1993.), a zatim pomoćnika upravitelja (1994.). Za upravitelja Šumarije Crni Lug iste uprave šuma postavljen je 8.8.1995., na kojoj se dužnosti nalazio i prilikom sastava životopisa (1997.).
 Član je HŠD i LD "Tetrijeb" Gerovo. Živi u Gerovu.
 LITERATURA
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kot..., Zgb 1997., s. 75, 76, 209, 231.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 696.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MALNAR, Josip: Zvonimir Pršle, dipl. ing. šum (1956. – 2021.), ŠL 11-12/2021, s.605 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM