HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11073
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11073)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao17. 6. 1925.

 Šumarstvo je apsolvirao na Gospodarsko šum. fakultetu u Zagrebu škol.g. 1922.-23., a diplomirao je 17.6.1925.
 U šumarstvu se zaposlio 22.8.1925. kao šumarski referent kod Kotarskoga poglavarstva u Makarskoj. God. 1926. premješten je Kotarskom načelstvu Delnice, a 1928. položio je državni stručni ispit u Beogradu. Kao viši šum. pristav i kotarski šum. referent premješten je 1934. Kotarskom načelstvu u Đakovo. Slijedeće godine premješten je u BiH, najprije Šum. odsjeku Banske uprave u Banja Luci, a 1936. godine k Šumskoj upravi u Potocima. Uslijedio je premještaj (1939.) u Pisarovinu, 1940. Kotarskom načelstvu na Sušaku, gdje je unaprijeđen za kotarskoga šumara, a 1941. u istom svojstvu Kotarskoj oblasti u Viroviticu, gdje se nalazio i 1943. godine. Slijedi prisilan povratak u BiH, gdje najprije radi u Ministarstvu šuma i ruda u Sarajevu, a zatim (1947.) u Tuzli, (1948.) u Drvaru, pa ponovno u Tuzli. Od 1952. radi u Šum. upravi Doboj, gdje ga 1953. u dobi od 54 godine zatiče smrt.
 Bio je član JŠU, odnosno član HŠD.
 LITERATURA
 *** ŠL: 1925., s. 629; 1926., s. 615; 1928., s. 385; 1934., s. 533; 1935., s. 416; 1936., s. 213; 1939., s. 398; 1940., s. 190, 270, 608; 1941., s. 402; 1943., s. 24.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM