HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11075
ime P., Berislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, spec.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11075)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao1984.

član HŠD ogranak
Požega

2009

uređivanje šuma

diplomirani inženjer šumarstva Sin hrvatskoga šumara Nedjeljka Puače i majke Eme r. Turk. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Požegi 1975., kao i srednju Ekonomsku školu, računovodstveni smjer, 1979. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu 1984. Napisao je i obranio diplomski rad iz ekologije pod naslovom "Unošenje četinjača u šume listača na području ŠG Slav. Požega".
 Od 1.12.1984. godine radi u Odjelu za uređivanje šuma, Požega, najprije kao tipolog pedolog, a od 1990. kao samostalni taksator.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu studirao je poslijediplomski spec. studij. iz specijalnosti fitocenologija i pedologija i završio ga obranivši rad "Vegetacijsko pedološko obilježja g.j. Zapadni Papuk I" 11.12.1997.

1Vegetacijsko pedološka obilježja g.j. "Zapadni Papuk I", specijalistički rad, Šum. fakultet Zagreb 1997.
2Zelić, J., Pauča, B., 2003: Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u panonskim šumama bukve i jele. Š.L. 7-8, s.389 pdf
3Puača, B., Ž. Najvirt, A. Miličević, 2011: Neke pedološko-florističke i gospodarske značajke šumskih sastojina na lokalitetu Otmanov Vis (Slavonija). Š.L. 3-4, s.161 pdf

nedeterminirano:
4Izrada pedološke karte u Mjerilu 1:25000, u sklopu tipologije šuma brdskog dijela Slavonije.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 60.
 *** SŠN 2, 1998., s. 638, 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM