HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11077
ime PUCHES, Franjo
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, vlastel. i kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11077)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1904.
djelovao Vukovar
umro17. 2. 1916.Beograd /Srbija/

 Šumarstvo je apsolvirao 1904. na Šum. akademiji u Zagrebu.
 Od 1905. do 1911. bio je vlastelinski šumar u Donjem Miholjcu. Tada je premješten u službu kod Brodske imovne općine, gdje je radio kao šum. pristav, a zatim kot. šumar u Cerni.
 U svojstvu šumara Brodske imovne općine i kao natporučnik u pričuvi umro je 17.2.1916. godine u Beogradu od posljedica upale pluća. Sahranjen je u Vukovaru.
 Zaslužan je za osnivanje Udruženja šumarskih akademičara (1903.).

 *** ŠL 1905., s. 190; 1907., s. 426; 1911., s. 198; 1913., s. 309; 1916., s. 313.
 *** Iskaz član. HSŠD. ŠL 1908., 1915.
 *** Osobne vijesti. Umro Franjo Puches, šumar. ŠL 1-2, 1916., s. 59.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3. 149, (Puhes).
 *** ŠN, s. 102, 309, (Puhes).
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 539.
 *** SŠN 1, 1998., s. 123, (Puhes).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Odlikovanje. — Novi predstojnik šum. odsjeka kr. zem. vlade. — Imenovanja. — Premještenja. — † Julio Anderka. — † Franjo Puches., ŠL 1-2/1916, s.58 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM