HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11078
ime PUCIĆ, PUCICH, Josip
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, dvorski savjetnik, šum. inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11078)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 1. 1850.Žminj /Istra/
umro25. 3. 1911.Trst

 Rodom je Hrvat. Šumarstvo je završio na Visokoj školi za kulturu tla u Beču.
 Službu je započeo 1874. u Goriziji (Italija) i sve do svoje smrti djelovao je u Goričkoj, Istri i Trstu, gdje je postigao položaj dvorskog savjetnika. Radio je na unapređivanju šumarstva tih krajeva, osobito na pošumljavanju krasa i sprečavanju prekomjernih sječa.
 Kao stručni voditelj poslova Komisije za pošumljavanje krasa istaknuo se operativnim i publicističkim radom. Za nas je značajno da je, između ostalog, pisao i o melioraciji krša Istre i Kvarnerskih otoka (Trst 1900.). Objavio je veći broj rasprava, članaka i referata na talijanskom i njemačkom jeziku, ponajviše u austrijskim časopisima.
 U dijelu izleta učesnika godišnje skupštine HSŠD 1907. u Sloveniju, izletnici su pod vodstvom zemaljskog šum. nadzornika J. Pucicha pregledali i neke kraške kulture (Rosmanith, A. Borovalski, ŠL 8, 9-10, 1907.).
 Od 1906. do smrti (1911.) bio je potpredsjednik Kranjsko primorskoga šumarskog društva.

 Anić, M.: Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja. ŠL 1945., s. 20.
 Kauders, A.: Šumarska bibliografija I., s. 67, 83, 190, 213, 252.
 *** ŠE 2, 1983., s. 86, 320.
 Ivančević, V., Piškorić, O.: Obnova šuma na kršu Hrvatske. ŠL 7-8, 1986., s. 344.
 *** ŠE 3, 1987., s. 105.
 *** HŠD 1846 1996., Zgb 1996, s. 125.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM