HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11079
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11079)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao1982.

 Sin Stjepana, šumarskog tehničara i Milke r. Popović, domaćice. Hrvat i katolik. Osnovnu školu završio je u Vugrovcu kraj Zagreba 1973., a II. gimnaziju "Braća Ribar" u Zagrebu 1978. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1982.
 Od 1982. u stalnom je radnom odnosu u ŠG Zagreb, a zatim kod "Hrvatskih šuma" na radnome mjestu revirnika u Šumariji Dugo Selo, UŠ Zagreb. Živi u Sesvetama.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM