HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11081
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, zemaljski šum. nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11081)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Potječe iz obitelji poljodjelaca. Osnovnu školu završio je u Vladislavcima, a ispit zrelosti položio je 21.7.1877. na gimnaziji u Osijeku.
 Šumarske znanosti završio je 1880. na Visokoj školi za kulturu tla u Beču kao krajiški stipendista.
 Nakon završenog studija, Zemaljska vlada upućuje ga na praksu u Češku na uzorno uređeno šumsko gospodarstvo pri šum. upravama Frauenberg i Krumau, gdje je bio više od godinu dana, osposobljavajući se za samostalno upravljanje šumama.
 Vrativši se u Hrvatsku, imenovan je 2.4.1882. kotarskim šumarom u Valpovu. Iste godine položio je državni ispit, a god. 1884. dobiva ovlaštenje za civilno mjerništvo i od tada obavlja mjerničku praksu. Od 1892. do 1895. obnašao je dužnost kotarskog šumara u Osijeku, a zatim županijskog šum. nadzornika u Gospiću. Od 1897. u istom svojstvu radi pri Županijskoj oblasti u Zagrebu, gdje je 1912. imenovan zemaljskim šumarskim nadzornikom kod Kr. zemaljske vlade u Zagrebu. Na tom položaju umirovljen je 30.9.1917. godine.
 Kao umirovljenik živio je u Zagrebu, a od 1931. u Glini, gdje umire i gdje je sahranjen 1932.
 Isticao se stručnim radom, ne samo kao državni činovnik već i kao suradnik Šum. lista (1894. 1922.) u kojem je objavljivao stručne članke, rasprave i bilješke.
 Konstruirao je i tzv. "tangencijalnu promjerku", poznatiju u praksi kao Pukova promjerka (ŠL 1901.). O promjerkama polemizira s B. Hajekom, ml. (ŠL 1900., 1920.), ali i oko autorstva tzv. Pukove promjerke (ŠL 1920.). U Šum. listu 1911. i 1912. oci
 jenio je uređajnu osnovu šum. nadzornika V. Dojkovića za šume Zemljišne zajednice Draganić neizvedivom i materijalno štetnom (vid. i HŠD 1996., s. 132.).
 U članku "Budućnost naših šuma" (ŠL 1922., s. 147) reagira na zahtjeve za pojačanim iskorišćivanjem šuma. Smatra da je "potrajno šumsko gospodarstvo", uz ostale činioce, sačuvalo naše šume.
 Bio je član HSŠD od 1882. i odbornik (1906.), a kasnije i član JŠU.

1Piše Mirko Puk, kot. šumar u Osieku, 1895: Strana Primjetbe k članku: „Praktična uporaba trigonometrije".. Š.L. 1, s.1 PDF
2Piše Mirko Puk, 1895: Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije".. Š.L. 4, s.125 PDF
3Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik, 1899: O racionalnijoj izradbi francuskih dužica.. Š.L. 8, s.393 PDF
4Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak), 1900: O racionalnijoj izradbi francuzkih dužica.. Š.L. 1, s.25 PDF
5Skrižaljke k članku "O racionalnoj izradbi francuskih dužica". Ibid. 1900., s. 82-96, 136-153, 201-218, 275-292.
6Piše Mirko Puk, kr. žup, šum. nadzornik, 1900: Ocjena tetivnice g. Hajeka.. Š.L. 8, s.445 PDF
7Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik u Zagrebu, 1901: Tagencijalna promjerka ili tachydendrometar.. Š.L. 2, s.65 PDF
8Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik, 1901: O procjeni šumah pomoću tangencijalne promjerke ili tachydendrometra.. Š.L. 12, s.602 PDF
9Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik, 1904: Jednokračna promjerka.. Š.L. 1, s.22 PDF
10GOSPODARSKA OSNOVA ZA ŠUMU ZEMLJIŠTNE ZAJEDNICE DRAGANIĆ; TISKARA I LITOGRAFIJA C. ALBREHTA, ZAGREB 1911. BIB
11Gospodarska osnova za šumu zemljišne zajednice Draganić. Ibid., 1911., s. 422-430, 450-487; 1912., s. 201-218, 245-259.
12Piše Mirko Puk, kr. žup. šum nadzornik, 1911: Gospodarska osnova za šumu zem. zajednice Draganić.. Š.L. 10-11, s.422 PDF
13Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik (Nastavak), 1912: Gospodarska osnova za šumu z. z Draganić.. Š.L. 6, s.201 PDF
14Piše Mirko Puk, kr. zem. šum. nadzornik 1. r. u m., 1920: K tetivnici g. šumarnika Hajeka.. Š.L. 4-6, s.108 PDF
15Piše: Mirko Puk, kr. zem. šumarski nadzornik u m., 1920: Pogrešno obračunavanje njemačke bačvarske gradje.. Š.L. 8, s.165 PDF
16Ing. Mirko Puk (Zagreb), 1922: Budućnost naših šuma. Š.L. 3, s.144 PDF
17Budućnost naših šuma. Ibid., s. 1922., s. 144-148, 224-227.
18Puk, 1922: Priručnik za pilane (književna objava).. Š.L. 5, s.324 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1880., s. 92, 146; 1886., s. 227; 1890., s. 375; 1895., s. 286; 1897., s. 286; 1901., s. 158; 1905., s. 462; 1906., s. 38; 1907., s. 425; 1912., s. 451; 1916. s. 187; 1976., s. 386.
 *** Iskaz član. HSŠD. ŠL 1908, 1915.
 Hajek, B.: Moja tetivnica. ŠL 1920., s. 2-7, 157-159, 177-178.
 *** Izvještaj JŠU o radu 1926/27., Zagreb 1927., s. 29, (Prilog ŠL).
 Uprava: Umro u Glini Ing. Mirko Puk. ŠL 12, 1932., s. 759.
 Hradil, D.: Ing. Mirko Puk, Kr. zemaljski šum. nadsavjetnik u p. ŠL 1, 1933., s. 1-3.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I., s. 89, 95, 118, 126, 132, 146, 252.
 *** Pov. šum. Hrvatske 1846 1976., s. 131, 142, 208, 209, 319, 409.
 *** HŠD 1846 1996., s. 64, 132.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Ing. Mirko Puk, ŠL 1/1933, s.1 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM