HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11084
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, županijski šum. nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11084)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1894.

 Šumarstvo je apsolvirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču 1894.
 Prema pronađenim podacima, najprije je radio kao šum. vježbenik kod Kotarske oblasti u Čazmi, gdje je 1898. imenovan kot. šumarom. U istom svojstvu premješten je 1899. Kot. oblasti u Krapini, 1904. u Đakovo, 1906. Županijskoj oblasti u Bjelovar, gdje je 1908. imenovan Županijskim šum. nadzornikom. God. 1913. premješten je u istom svojstvu Županijskoj oblasti Vukovar. Početkom I. svj. rata obolio je na ratištu u Srbiji, 1916. boravio je u Krapini te imao nadzor nad rudnikom. Bolest mu se pogoršala i umire u Krapini 28.1.1917. godine.
 Bio je član HSŠD od 1895.

 *** ŠL 1898., s. 289; 1899., s. 584; 1904., s. 342; 1906., s. 102, 405; 1908., s. 119; 1912., s. 451; 1913., s. 479.
 *** Iskaz članova HSŠD. ŠL 1897., 1908, 1915.
 *** Umro Puljević Nikolić Petar, žup. šum. nadzornik. ŠL 1-2, 1917., s. 39-40.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 22, 149, (Puljević).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Imenovanja. — † Ladislav Adamek. — † Petar Puljević Nikolić. — † Makso Matičević., ŠL 1-2/1917, s.39 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM