HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11088
ime PURGER, Nazarij
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen15. 6. 1901.Gabrovica /Koper Slovenija/
apsolvirao1929.
diplomirao22. 6. 1931.
umro1. 7. 1932.Ljubljana

 Kao osamnaestgodišnjak i rodoljub bio je primoran 1919. napustiti rodni kraj u slovenskom dijelu Istre i pobjeći u Kraljevinu SHS. Viši tečajni ispit položio je u Kranju (Slovenija) 1922. godine.
 Šumarstvo je studirao u teškim materijalnim uvjetima na Gospodarsko šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1928.-29., a diplomirao 22.6.1931.
 Odmah po završetku studija odlazi u lječilište na Golniku (Slovenija), ali nije izliječen pa umire u Ljubljani 1932. godine.

 Anić, M.: Ing. Nazarije Purger. In memoriam. ŠL 10, 1932., s. 638.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 149.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 683.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANIĆ, Milan: † Ing. Nazarije Purger., ŠL 11/1932, s.688 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM