HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11093
ime R., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11093)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao6. 9. 1960.
karijera1. 8. 1960.šumarija Delnice

 Sin Franje i Agneze r. Ožanić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Delnicama. Maturirao je na realnoj gimnaziji 1954. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1957.-58., a diplomirao je na osamostaljenom Šum. fakultetu 6.9.1960.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva neposredno prije diplomiranja 1.8.1960. u ŠG Delnice, kojemu ostaje vjeran cijeli radni vijek. Pripravnički staž obavio je u šumarijama Delnice i Mrkopalj. Prešavši u Šumariju Skrad (1.6.1962.), radio je na poslovima uzgoja i zaštite, a od 15.10.1964. do 30.6.1975.-uz pauzu od godinu dana, kad je zaposlen u Opć. sind. vijeću Delnice - radi u RZ Zajedničke službe u Delnicama. Slijedi zaposlenje u OOUR-u "Drvenjača" Fužine (1.7.1975.-14.5.1977.) i "Exportdrvu" Zagreb - Vanjska trgovina Rijeka (16.5.1977.- 31.10.1978.). Vrativši se u ŠG Delnice, najprije se zapošljava u Šumariji Ravna Gora, a od 1.6.1980. do 31.12.1984. upravitelj je Šumarije Fužine. Osnivanjem Gor.-primorskoga ŠG Delnice 1.1.1985. prelazi u OOUR za iskoriš-ćivanje šuma Delnice, a reorganizacijom šumarstva 1991. u UŠ Delnice, najprije na poslove stručnog suradnika, odnosno šefa Odjela za plan i analizu, a početkom 1998. imenovan je savjetnikom upravitelja uprave.
 Član je HŠD. Živi u Delnicama.

 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 209, 231.
 *** ŠN, s. 371; SŠN, 2, 1998., s. 690.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM