HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1110
ime K., Jakov
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1110)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna i Ivke rođ. Lipovac. Osnovnu školu završio je u Tršću, a Lugarsku školu u Novom Vinodolskom. Od. 1957. do 1985. radio je kao lugar – poslovođa i voditelj knjiga materijalnog poslovanja, a od 1985. do 1990. radio je kao skladištar u Šumariji Tršće, ŠG Delnice. Za uspješan rad primio je 1973. god. Medalju rada, kao priznanje u povodu jubileja 20 godina postojanja i rada ŠG Delnice. U mirovinu otišao je 1990. god. Kao umirovljenik živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM