HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11103
ime RADIMIR, Dragutin
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     


lokacija

rođen3. 8. 1889.Dobrota /Kotor Crna Gora/
apsolvirao1912.Beč
umro26. 12. 1983.Beograd /Srbija/
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari

 Studij šumarstva završio je u Beču 1912. Od 11.3.1914. do 1950. radi u državnoj službi, većinom u Bosni i Hrvatskoj; bio je taksator i direktor Direkcije šuma u Sarajevu. Državni ispit položio je u Sarajevu 1920.g. Prije II. svj. rata bio je ravnatelj šuma u Mostaru. U vrijeme NDH bio je u Zagrebu. Poslije rata napisao je i objavio veći broj stručnih članaka o iskorišćivanju sporednih šumskih proizvoda, osobito o smolarenju. Načinio je i mnogobrojne uspjele fotografske snimke šuma i radova u šumama.
 Pošumljavau je u Dalmaciji, Bosni i Srbiji. Njegovom zaslugom prenesena je pančićeva omorika u zagrebačke parkove. Odlikovan je zlatnom diplomom Visoke škole za kulturu tla u Beču prigodom 50-godišnjice diplomiranja 1962.
 Član je HPD-a prije 2. rata, odnosno PD Zagreb od njegova osnivanja. Kao planinar obišao je sva europska gorja, neka u Americi, fotografirao ih i držao predavanja.
 Bio je suradnik Šum. lista i član Šumar. sekcije DIT-a Hrvatske, i obnašao je dužnost člana Časnog suda nakon II. svj. rata. Pronašli smo podatak da je prisustvovao izvanrednoj skupštini društva (23.3.1946.).

1Iskorišćivanje šuma. Sporedni užici. (Gospodarenje na planinskim pašnjacima). Šumarski priručnik, Zagreb 1946., s. 1144-1155.
2Kakvo drvo traži brodograđevna industrija. Drvna ind. 6., Zagreb 1951., s. 1-4.
3ing. D. Radimir, 1951: Borba protiv šumskih požara. Š.L. 3-4, s.174 PDF
4D. Radimir, 1951: Publicazioni della Statione sperimentale di selvicoltura No 7. Š.L. 8-10, s.351 PDF
5Ing. D. Radimir, 1952: Messeri: Anatomska istraživanja smolarevih borova. Š.L. 4, s.127 PDF
6Ing. D. Radimir, 1952: L´Italia forestale e montana: Ljekovito bilje rabarbara treba uzgajati u brdskim krajevima. Š.L. 4, s.128 PDF
7Ing. D. Radimir, 1952: Šumarstvo u Engleskoj. Š.L. 9, s.341 PDF
8Ing. D. Radimir, 1952: Monti e boschi: Utjecaj potaše i svijetla na otpornost sadnica proti mrazu i studeni. Š.L. 9, s.342 PDF
9Ing. D. Radimir, 1952: Nova metoda za uzgajanje sadnica umjetnim svijetlom. Š.L. 9, s.343 PDF
10Ing. D. Radimir, 1952: Uzgojna mjera kojoj se u nas ne poklanja dovoljno pažnje. Š.L. 10-11, s.416 PDF
11D. Radimir, 1952: O uspjehu sadnje pri pošumljavanju. Š.L. 12, s.481 PDF
12D. Radimir, 1952: Razvoj smolarenja stimulacijom, proizvodnja i izvoz terpentina i kolofona u SAD. Š.L. 12, s.482 PDF
13D. Radimir, 1952: Nova metoda za uzgajnje biljaka vještačkim svijetlom. Š.L. 12, s.491 PDF
14Ing. D. Radimir, 1953: Mogućnost današnje orijentacije u smolarskoj industriji Italije. Š.L. 1, s.52 PDF
15Ing. D. Radimir, 1953: Pošumljavanje goleti u raznim evropskim državama posljednjih godina. Š.L. 1, s.54 PDF
16Ing. D. Radimir, 1953: Kako gledaju strani stručnjci na šumarstvo Jugoslavije. Š.L. 2, s.95 PDF
17Pejoski-Radimir, 1953: Savremeni pogledi na stimulirano smolarenje. Š.L. 4-5, s.206 PDF
18Ing. B. Radimir, 1953: Proizvodnja, potrošnja i trgovina drvetom u Evropi. Izgledi u budućnosti. Š.L. 6, s.284 PDF
19Ing .D. Radimir, 1953: Fotografska snimanja šuma i šumskih objekata. Š.L. 7-8, s.347 pdf
20Fotografsko snimanje šuma i šumskih objekata. Ibid., 1953., s. 347-350.
21Ing. D. Radimir, 1953: Razvoj smolarenja u NR Hrvatskoj i proizvodnja smole u svijetu. Š.L. 11, s.458 PDF
22Ing. D. Radimir, 1953: Još o našim nacionalnim parkovima i umjetnim nasadima. Š.L. 11, s.481 PDF
23Radimir ing. Drago., 1954: Uspomene na velikog šumarskog entomologa Karla Eschericha. Š.L. 7, s.325 PDF
24Radimir ing. Drago, 1954: Istraživanja za povećanje plovnosti oblovine lišćara u SSSR-u. Š.L. 9-10, s.534 PDF
25Radovi na uzgajanju borovih sastojina sa visokim intenzitetom lučenja smole. Narodni šumar 11-12, Sarajevo 1955., s. 461-469.
26Radimir ing. Drago, 1955: O značenju uzgoja šumsko-voćnog drveća i grmlja na području NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.94 PDF
27Radimir ing. D., 1955: Proizvodnja borove smole u Francuskoj god. 1952/53. Š.L. 3-4, s.130 PDF
28O racionalnijem iskorišćivanju naših borovih šuma smolarenjem. Šumarstvo 7-8, Beograd 1955., s. 435-452.
29Borovi na granici šumske vegetacije. Ibid., 1957.
30Ing. D. Radimir, 1957: O uzgoju bambusa. Š.L. 11-12, s.449 PDF
31Radimir D., 1958: Proizvodnja ploča vlaknatica i iverica u svijetu (prema Unasylva 1957.. Š.L. 1-2, s.75 PDF
32Radimir D., 1958: Racionalizacija u iskorištavanju smole sa borovih stabala na području U. S. A. (Prema Naval Sores Review ö 1957.). Š.L. 1-2, s.75 PDF
33Kako povećati proizvodnju smole. Narodni šumar, Sarajevo 1961.

nedeterminirano:
34VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 23, 64, 86, 149.
 *** ŠL 1935., s. 478; 1940., s. 327.
 *** ŠL 1940., s. 270; 1943., s. 24.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 92.
 *** Pov. šum. Hrv. 1846 - 1976., s. 28, 76, 259, 264, 418, 423.
 *** ŠE 3, 1987., s. 118.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 237, 241.
 Željko Poljak: Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva, Zagreb 2004.; s. 310
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM