HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11106
ime RADIŠEVIĆ, Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     


lokacija

rođen16. 10. 1896.Jošavica /Glina/
apsolvirao1922.
diplomirao24. 7. 1922.
umro7. 12. 1963.Sremska Mitrovica

 Šumarstvo je studirao na Šum. akademiji u Zagrebu, koja je škol.g. 1919.-20. preustrojena u Gospodarsko-šum. fakultet. Apsolvirao je škol. g. 1921.-22., a diplomirao 24.7.1922.
 Počeo je raditi u struci 22.10.1922. kod Odjela za uređivanje šuma Direkcije šuma Zagreb. Državni stručni ispit položio je u Beogradu 1924. godine.
 God. 1926. nalazio se u Gospi-ću, 1927. bio je upravitelj Šumske uprave u Kosinju, a 1929. u Gospiću. Kao šum. nadinženjer, 1931. u službi je kod Kotarskog načelstva u Kladnju (BiH), 1933. bio je nastavnik u Državnoj lugarskoj školi u Sarajevu, a 1935.
 premješten je Kotarskom načelstvu u Osijek, gdje je 1937. unaprijeđen za šum. savjetnika. Kao šum. nadzornik premješten je 1940. Ravnateljstvu banovinskih šuma u Vinkovce, a 1944. k Ravnateljstvu šuma u tadašnjoj Hrvatskoj Mitrovici.
 "Njegovi proanalizirani prijedlozi kao i dokumentiran rad su cijenili kod rješavanja problema šumarstva i industrijske prerade drva", (Z.P.).
 Kao umirovljenik živio je u Srem. Mitrovici, gdje je umro u 67. godini života i gdje je sahranjen.
 Bio je član JŠU i kasnije HŠD.

 *** ŠL 1927., s. 545; 1929., s. 303; 1931., s. 253; 1935., s. 121; 1937., s. 612; 1940., s. 251; 1943., s. 24; 1944., s. 198, 199.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 64, 96, 149.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., s. 681.
 Z.P.: Dipl. inž. Milan Radišević. Nekrolog. ŠL 7-8, 1964., s. 342.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci - Slavonski Brod 1974., s. 548.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Z. P.: Dipl. inž. M. Radišević, ŠL 7-8/1964, s.342 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM