HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11112
ime R., Mile
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11112)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Lađevac
srednje obr.1984.SŠC Slunj
apsolvirao1989.
diplomirao27. 12. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao24. 2. 2012.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1991.Šumarija Slunjpripravnik
1992.UŠ Karlovactaksator, samostalni taksator
2000.Šumarija Slunjupravitelj
2009.UŠP Karlovacrukovoditelj odjela za uređivanje
2012.UŠP Karlovacrukovoditelj proizvodnog odjela
trenutno, od2017.HŠ Direkcijastručni suradnik za uređivanje šuma

član HŠD ogranak
Zagreb

1991

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivana i Roze r. Valentić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je 1980. g. u mjestu Lađevac, a 1984. maturirao je na SŠC u Slunju, pedagoški smjer.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 27.12.1990. godine. Dana 24. veljače 2012. magistrirao na uređivanju šuma na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Najveći dio pripravničkog staža odradio je u Šumariji Slunj. Nakon položenog pripravničkog ispita zapošljava se u Odjelu za uređivanje šuma Uprave šuma Karlovac gdje radi kao taksator i samostalni taksator. Od 2000. pa sve do 2009. godine upravitelj je Šumarije Slunj. U razdoblju od 2009. do 2012. godine Rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma Podružnica Karlovac, a od 2012. godine Rukovoditelj Proizvodnog odjela Uprave šuma Podružnica Karlovac.
Od 2017. u Direkciji Hrvatskih šuma u Zagrebu stručni suradnik za uređivanje šuma.
Od 2007. godine živi u Zagrebu.
 Sudjelovao je na stručnom skupu na Brijunima (1993.).

1Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ, 2012: Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije. Š.L. 9-10, s.491 pdf
2Mile Radočaj, 2015: IVAN BOŽIČEVIĆ – SLUNJSKI, DIPL. ING. ŠUM. (1937-2015). Š.L. 9-10, s.496 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM