HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11128
ime R., Slobodan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11128)   IZMJENE         ISPISlokacija

magistrirao12. 1. 1972.Šumarski fakultet u Zagrebu

 Studirao je poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu iz područja organizacija rada i ekonomika šumarstva. Stupanj magistra šum. znanosti postigao je 12.1.1972. godine obranivši magistarski rad pod naslovom "Racionalizacija i ekonomičnost koranja bukovog celuloznog drva ručnom makljom i strojem za koranje u šumi kod panja ili na stovarištu".

 *** SŠN sv. 2, 1998., s. 628.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM