HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1113
ime K., Srećko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1113)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Marije Klepac. Osnovnu školu završio je u Tršću, a Srednju šum. školu u Delnicama 1982. god. U šumarstvu radi od 1982. god. Kao šum. tehničar, na mjestu revirnika pretežito je radio u Šumariji Prezid, ŠG Delnice. I sada (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Prezid. Živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM