HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11136
ime R., Krešimir
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11136)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1932.
diplomirao10. 10. 1936. Studirao je na Poljoprivrednošumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1931.-32., a diplomirao 10.10.1936.
 God. 1940. kao šum. vježbenik premješten je od Šumske uprave Ogulinske imovne općine u Ogulinu za upravitelja Šum. uprave Gradiške imovne općine u Novoj Kapeli. God. 1941. premješten je kao šum. pristav za upravitelja državne Šumarije Ilidža u Bosni, gdje se nalazio i 1943.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 149.
 *** ŠL 1940., s. 188, 264; 1941., s. 403; 1943., s. 24, 268.
 *** ŠN, s. 357; SŠN sv. 2, s. 683.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 209, 231.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Odlikovanje Ing. Kr. Reicherzera, ŠL 6/1943, s.187 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM