HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11138
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr. Vinkovci
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1984.
diplomirao15. 9. 1985.
magistrirao12. 1. 1999.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 12. 1986.Šumarija Ilokpripravnik
1. 9. 1988.Šumarija Lipovacupravitelj
trenutno, od1. 2. 1997.UŠP Vinkovcistručni suradnik za planiranje

 Sin Ivana i Jelene. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz trgovačke obitelji. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1979. godine.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 15.9.1985. godine iz područja uređivanje parkova. Obranio je diplomski rad pod naslovom "Projekt ozelenjavanja kliničko - bolnič- kog centra u izgradnji". Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij iz područja ekonomike šumarstva. Magistrirao je 12.1.1999. obranivši magistarski rad pod naslovom "Ekonomske posljedice sušenja šuma hrasta lužnjaka na području Šumarije Lipovac."
 Prvo zaposlenje dobio je 1.12.1986. u ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci - Šumarija Ilok, gdje je odradio pripravnički staž. Od 1.9.1988. do 1.2.1997. upravitelj je Šumarije Lipovac, a zatim stručni suradnik za planiranje u UŠ Vinkovci, gdje se nalazio i početkom 1999. godine.

1CRNI ORAH U PODUNAVLJU; T.E-M.I d.o.o., Vukovar, 2008. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 *** Posl. izvješće "HŠ", 1995, s. 59.
 *** Glasilo "HŠ" br. 62/63, 1996., s. 13.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM