HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11139
ime R., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11139)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao14. 11. 1964.
dodatne listeautori u bazama HŠD, HŠD četvrtak

član HŠD ogranak
Zagreb

2014

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Božidara, zanimanjem trgovačkog službenika i Elze Koerner, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je 1934. godine u Vinkovcima, a u rodnom gradu polazio je realnu gimnaziju i na njoj maturirao 1947. godine.
 Diplomirao je na Šumarskom odjelu Šum. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 14.11.1964.
 Godine 1951. radi u Bihaću kao referent za šumarstvo u Kotarskom odboru, a nakon toga 1951.-1952. pomoćnik je upravitelja Šumarije Visovac - Bihać. Godine 1955.-1956. radi u DIP-u "Stjepan Sekulić" Nova Gradiška. Od 1956. do 1962.g. zaposlen je u Sekciji za uređivanje šuma Rijeka, a od 1.1.1965. do 31.12.1967. radi u Institutu za drvo Zagreb. Velik dio radnog vijeka - od 1.1.1968. do 30.6.1990. god. bio je u Sloveniji - Metalka Ljubljana, na primjeni elektronske obrade, na raznim položajima, od samostalnog referenta do savjetnika direktora.
 Sudjelovao je na stručnom skupu Sirovinska baza u šumarstvu - Ljubljana (1967).
 Član je HŠD-a i Hrvatskog vaterpolo saveza. Član je i Glavnog odbora Hrvatske seljačke stranke.
 Kao umirovljenik živi u Zagrebu. Redovit je posjetilac "Šumarskog četvrtka" u Šumarskom domu u Zagrebu i stručnih skupova u okviru doma i Hrv. šum. društva.

1Rajković, 1966: Prva šumarska naučna biblioteka u Hrvatskoj.. Š.L. 11-12, s.560 PDF
2Tomaševski, S., Rajković, V., 1999: Dragutin Drago Kirasić, dipl. inž. (21. 9. 1923 - 20. 6. 1998). Š.L. 1-2, s.89 PDF
3Rajković, Vladimir, Josip Tomašević, 2006: Franjo Knebl (1915–2006). Š.L. 3-4, s.167 PDF
4Rajković, V. i M. Harapin, 2007: Dragutin Böhm (1922–2006). Š.L. 1-2, s.103 PDF
5Brežnjak, M., V. Rajković, 2008: Milan Blažević (1925 – 2008). Š.L. 5-6, s.319 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** PŠH 1846-1976, Zagreb, s. 419.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM