HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11143
ime RAJNOVIĆ, Rade
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11143)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 7. 1956.Moravice
apsolvirao1983.
diplomirao18. 10. 1984.
karijera15. 11. 1984.Šumarija Vrbovsko
1. 2. 1992.Šumarija Gomirjeupravitelj
umro9. 12. 2003.Vrbovsko

 Sin Petra i Jovanke r. Dokmanović. Srbin, hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Otac mu je bio lugar, čuvar šuma i šum. kontrolor, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Moravicama 1971., a gimnaziju u Ogulinu 1975. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 18.10.1984. iz područja uređivanja šuma - dendrometrija. Obranio je diplomski rad "Primjerne površine u inventarizaciji šuma".
 Prvo radno mjesto, odmah po završetku studija, dobiva 15.11.1984. u ŠG Vrbovsko. Uz pripravnički staž uključen je u radove na snimanju i obradi podataka za izradu jedinstvenih normativa sječe i izrade preborne šume Katedre za organizaciju rada Šum. fakulteta u Zagrebu (nosioci radova prof. dr. Tomanić i prof. dr. Vondra). Osnivanjem Goranskoprim. ŠG Delnice prelazi na radno mjesto rukovoditelja RJ Šumarstvo OOUR-a za iskorišćivanje šuma Vrbovsko (1985.), a uspostavom UŠ Delnice bio je postavljen za revirnika u Šumariju Vrbovsko (1991.). Od 1.2.1992. upravitelj je Šumarije Gomirje gdje se nalazio i početkom 1999. godine.
 Tragično je stradao u saobraćajnoj nesreći na autocesti Rijeka-Zagreb kod Vrbovskog 9. prosinca 2003. godine.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 64.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 697.
 *** HŠD 1996., s. 405.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 75, 76, 209, 231.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HŠD – ogranak Delnice: Rade Rajnović (1956 – 2003), ŠL 5-6/2004, s.359 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM