HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11144
ime R., Rade
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11144)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao26. 3. 1981.

 Sin Čedomira i Anke r. Mandić. Hrvatskog je državljanstva. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u mjestu Glogovnica 1969. godine. Maturirao je 1973. u Križevcima, na gimnaziji - opći smjer.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 26.3.1981. godine.
 Pripravnički staž odradio je u Šumariji Križevci, zatim je postavljen za tehnologa uzgoja, zaštite i privatnih šuma. Radi kao revirnik u GJ Kalnik - Kolačka, križevačke šumarije.
 Član je HŠD i Hrvatskog lovač- kog saveza.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAJDAK, Adriana: RADE RAKIĆ (1954-2017), ŠL 5-6/2017, s.332 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM