HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11147
ime R., POTKONJAK, Blandina
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11147)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1992.
diplomirala10. 6. 1993.

 Kći Branka i Marije r. Barbalić. Hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Roditelji su joj liječnici. Školovala se u Zagrebu. Maturirala je pri MIOC-u 1987. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je na Šum. odsjeku 10.6.1993., iz znanstvenoga područja uzgajanje šuma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Kontejnerska proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka".
 Nakon diplomiranja, 1994. radi kao pripravnica u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša. Položivši upravni stručni ispit 1995., postavljena je u zvanje pristav I. vrste na poslovima zaštite prirode. Kako su promjenom u ustrojstvu državne uprave poslovi zaštite prirode stavljeni u nadležnost Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, radi u njezinom Odjelu za procjenu utjecaja na okoliš.
 Od 11.12.1998. god. radi kao savjetnik u Odjelu za opća pitanja zaštite prirode i okoliša.
 God. 1996. upisala je poslijediplomski studij iz znanstvenog područja oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata. Sudjelovala je na stručnom seminaru "Zaštita prirode i krajolika kao dijela potrajnoga gospodarenja šumama" 1995. u Walkringenu (Švicarska). Povremeno surađuje u prilogu "Vrt" zagrebačkoga "Večernjeg lista".
 Članica je HŠD. Živi u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM