HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11155
ime R., Neven
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11155)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao20. 9. 1989.

član HŠD ogranak
Sisak

1991

stručne službe UŠP

diplomirani inženjer šumarstva Sin Ive i Blaženke. Hrvatske narodnosti. Otac mu je diplomirani ekonomista, a majka nastavnica po vijesti i njemačkog jezika. Gimnaziju "Vladimir Nazor" u Sisku, ekonomsko usmjerenje, završio je 1983.
 Upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu u jesen 1983., a otpočeo studij nakon odsluženoga vojnog roka u jesen 1984. Diplomirao je 20.9.1989. na Šum. odjelu, obranivši diplomski rad naslova "Sušenje hrasta lužnjaka u GJ Kalje" iz područja uzgajanje šuma.
 Pripravnički staž odradio je u Šumariji Sisak od 15.12.1989. do 12.12.1990. Nakon pripravničkog staža zaposlen je u Šumariji Petrinja, a od 1.1.1992. do 15.10.1992. u Šumariji Lekenik na poslovima revirnika u GJ Kalje. Nakon toga prelazi u Šumariju Sisak, UŠ Sisak, gdje radi kao revirnik za GJ "Brezovica". Od 1.4.1998. na mjestu je upravitelja Šumarije Glina, UŠ Sisak.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM