HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1116
ime K., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1116)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Tršće

drvno tehnološki tehničar

 Sin Jakova i Štefanije rođ. Janeš. Osnovnu školu završio je u Tršću, a DPTŠ u Delnicama. Od 1981. do 1985. radio je u "Goranproduktu" Čabar, a od 1985. u Šumariji Tršće, tada ŠG Delnice. I danas (2003) radi kao poslovođa u Šumariji Tršće, "Hrv. šume", UŠP Delnice. Živi u Tršću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM