HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11165
ime R., Tihomil
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11165)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao18. 1. 1983.

 Studirao je na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 18.1.1983. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM