HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1117
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, poslovođa, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1117)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1968.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
više obr.1987.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Sin Đure. Školovao se u Šum. školi u Karlovcu uz rad: 1968. postigao je zvanje šum. tehničar, a 1987. viši šum. tehničar. Pretežito je radio u Šumariji Draganić, ŠG Karlovac, kao poslovođa i revirnik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM