HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11174
ime RES - KORITIĆ, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. inspektor i savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11174)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 6. 1895.Samobor
apsolvirao1921.
diplomirao22. 7. 1921.
umro14. 2. 1977.Osijek

 Gimnaziju je završio u Zagrebu 1914., početkom I. svj. rata, u kojem je proveo dvije i pol godine. Nakon rata studirao je na Šum. akademiji i Gospodarsko - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je šumarstvo škol. g. 1920.-21., a diplomirao 22.7.1921. godine.
 Već u jesen te godine zaposlio se kod Brodske imovne općine kao upravitelj Šumarije Trnjani. Nakon dvije godine premješten je II. Banskoj imovnoj općini u Glini, najprije za upravitelja Šumarije Glina, a kad je položio stručni ispit (1924.) postaje v.d. direktora Imovne općine Glina. Zatim radi kao direktor u Petrinji i savjetnik u Glini, a 1936. vraća se u Brodsku imovnu općinu u Vinkovce kao referent za iskorišćivanje šuma i tu dužnost obavlja do ukinuća imovnih općina. Za vrijeme NDH bio je šum. savjetnik pri Ravnateljstvu šuma u Vinkovcima i Novoj Gradiški.
 Nakon rata nalazio se u Vinkovcima, šumarskom odjelu Okruž-nog NO Slav. Brod, Šumariji Otok, pa u ŠG Vinkovci, ponajviše kao rukovoditelj proizvodnje, sve do 1949. kad je na kraće vrijeme premješten u Oblasni NO Osijek kao rukovodilac Proizvodnog odsjeka u šumarstvu. God. 1950. ponovo je premješten u ŠG Vinkovce, pa 1953. u ŠG Osijek. Poslije toga prelazi u Šumarski republički inspektorat u Osijeku, a nakon njegovog ukinuća prelazi u Sekciju za uređivanje šuma Osijek, gdje je kao šef sekcije definitivno umirovljen 1959. godine.
 Dipl. ing. Vladimir Res - Koritić većinu je radnog vijeka proveo u Slavoniji, i to u proizvodnji. U teškim vremenima za hrvatsko šumarstvo, on se odlučno zalagao za interese šumarske struke i profesije.
 Umro je u Osijeku 1977. nakon duže bolesti.
 Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 74, 92, 149.
 *** ŠL 1930., s. 353; 1936, s. 704; 1940., s. 270, 608; 1941., s. 359; 1943., s. 24, 267; 1957., s. 263..
 *** ŠN, s. 353; SŠN sv. 2, s. 681.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 539.
 Lucarić, T.: Ing. Vladimir Res - Koritić, (in memor.). ŠL 3-4, 1977., s. 215.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 LUCARIĆ, Tomo: Vladimir Res-Koretić, dipl. inž. šum., ŠL 3-4/1977, s.215 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM