HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11175
ime RESANOVIĆ, Adam
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11175)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen25. 7. 1936.Rovišće
srednje obr.1958.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1963.
diplomirao18. 9. 1964.
magistrirao21. 6. 1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro10. 2. 1999.Samobor Upisao se na Poljoprivrednošum. fakultet Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na osamostaljenom Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na ŠG odjelu 18.9.1964. godine. Na istom fakultetu studirao je i poslijediplomski studij i magistrirao iz uređivanja šuma 21.6.1973. godine temom "Temeljnica kao važan faktor pri reviziji uređajnih elaborata s naročitim osvrtom na šume koje imaju posebnu namjenu".
 Zaslugom upravitelja Šumarije Samobor dipl. ing. Milana Mesića, saznali smo da je nakon diplomiranja neko vrijeme radio u Općini Samobor, potom u Komunalnom poduzeću Samobor na privatnim i parkovnim šumama grada. U Šumariju Samobor do šao je raditi 1978.g. kad su privatne šume prešle u nadležnost šumarije. Od 1980. radio je u Šumariji Samobor kao pomoćnik upravitelja, upravitelj OOUR-a za uzgoj šuma i posljednje godine pred smrt kao revirnik u Šumariji Samobor.

 *** ŠL 1992., s. 6, 17, 18; 1995., s. 64.
 *** SŠN 2, 1998., s. 628, 692.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM